Atletiek ook iets voor jou?

Nieuwe leden zijn bij ons altijd van harte welkom, speciaal voor die mensen hebben we een infogids met allerlei informatie. Naast dat je deze in papiervorm kan aanvragen op de training, kan je hem hier ook downloaden:

De informatiegids

Je kunt onder het kopje categorien zien in welke categorie je valt. Daarna kun je onder trainingen zien wanneer er voor jou training is. Je kunt je dan op die avond melden bij de trainer. Je mag 3 keer gratis meetrainen om te kijken of het bevalt. Daarna word je geacht jezelf aan te melden.

Weet je al voldoende en wil je je direct inschrijven dan kun je hieronder het inschrijfformulier gebruiken.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie: ledenadministratie[AT]av56[DOT]nl

 

Online inschrijfformulier 

Open het formulier


Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal, dus per 1 april, 1 juli, 1 oktober of per 1 december i.v.m. doorgeven aan de Atletiekunie. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tot uiterlijk 14 dagen voor een der genoemde data bij de ledenadministratie. Graag ook een bericht aan de trainer.

Adres ledenadministratie: ledenadministratie[AT]av56[DOT]nl

In verband met de jaarafsluiting bij de Atletiek Unie dienen wijzigingen c.q. opzeggingen vóór 1 december door ons te worden doorgegeven aan de Atletiek Unie. Daarom het verzoek aan jullie om eventuele wijzigingen of opzeggingen (het laatste natuurlijk liever niet) uiterlijk 25 november door te geven via [email protected] zodat dit tijdig kan worden verwerkt. Opzeggingen die we na deze datum ontvangen kunnen helaas niet meer voor dit jaar worden verwerkt en zullen gelden als afmelding per 31 maart van het volgende jaar. Dit betekent ook dat je dan nog voor een heel jaar contributie aan de Atletiek Unie moet voldoen (ongeveer 16 euro) plus de contributie over het eerste kwartaal aan de club.
De facturen voor de contributie over het vierde kwartaal zullen eerder worden verstuurd dan jullie gewend zijn, namelijk in de loop van november. De incasso vindt dan ongeveer 2 weken later plaats.

 


Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap bij AV'56?

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap bij AV'56?

  • groot trainingsaanbod
  • gediplomeerde trainers
  • core stability trainingen in de winter
  • verlichte baan
  • eenmaal in de week fysiotherapie aanwezig
  • verenigingsactiviteiten (o.a. (afhankelijk van je categorie) recreantendag, jeugdkamp en overige jeugdactiviteiten
  • inspraak in beleid via de Algemene Ledenvergadering
  • verzekering bij trainingen en wedstrijden