De contributies van AV'56 voor 2023

CATEGORIE

GEBOREN

AV 56 CONTRIBUTIE

(per kwartaal)

ENTREE GELD

ATLETIEKUNIE CONTRIBUTIE

(per jaar)

ATLETIEKUNIE LICENTIE

(per jaar)

Mini Pupil

2016/2017

€ 23,25

€ 15,00

€ 16,45

-

Pupil

2012-2015

€ 23,25

€ 15,00

€ 16,45

€ 8,90

Junior

2004-2011

€ 24,50

€ 15,00

€ 17,35

€ 15,85

Senior

2003 en eerder

€ 35,50

€ 15,00

18,80

€ 25,35

Trimlid

-

€ 35,50

€ 15,00

18,80

-

Nordic Walking

-

€ 24,50

€ 15,00

€ 18,80

-

Ondersteunende leden/Donateurs

n.v.t.

€ 25,-- (per jaar)

 

 

Betaling contributies, inschrijfgeld(en) en wedstrijdlicentie uitsluitend door middel van incassomachtiging

Rekeningnummer AV'56 32.05.95.900

 

Contributie wordt per kwartaal geïncasseerd.

Contributie Atletiekunie en eventuele wedstrijdlicentie wordt in het eerste kwartaal geïncasseerd.