De categorie-indeling

Wil je weten in welke categorie je dit jaar valt, kijk dan in het onderstaande overzicht:

   

Jongens/meisjes

Lidsoort 

   

Mannen/vrouwen

Vrouwen

Mannen

         

Minipupillen geboren in

 

2015

1

2

Pupillen geboren in

 

2014

3

4

Pupillen geboren in

 

2013

5

6

Pupillen geboren in

 

2012/2011

7

8

         

Junioren geboren in

 

2010/2009

9

10

Junioren geboren in

 

2008/2007

11

12

Junioren B geboren in

 

2006/2005

13

14

Junioren geboren in

 

2004/2003

15

16

         

Senioren geboren in

 

2002 en eerder

17

18

         

Masters geboren in

 

1987 en eerder

21

22

 

Deze indeling is met ingang van 01 november 2021 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag.

 

 

    Lidsoort

Vrouwen

Mannen

Recreant

     

31

32

Recreant (pupillen leeftijd)

     

33

34

Recreant (junioren leeftijd)

     

35

36

Wandelaars

     

37

38

           

Géén wedstrijdlid of recreant, dus overig (bijv. jurylid)

 

41

42

Idem, pupillen leeftijd

     

43

44

Idem, junioren leeftijd

     

45

46

 

Mastersleeftijden

In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters

Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Onderverdeling senioren

Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.